English Version
館藏查詢
他校館藏
  
哲學類  >  西洋哲學  >  義大利哲學  >  
   系統號碼12413
   書刊名葛蘭西 : 西方馬克思主義的鼻祖
   主要著者約爾(Joll, James)著
   其他著者黃丘隆
   出版項台北 : 結構群, 1989
   索書號148 8364
   
    
   分享▼ 
網站搜尋           

 資料類型狀態應還日期預約人數館藏地索書號條碼號
找書圖書在架上0總館
中文圖書區 Shelf
148 8364 1989C132602

內容簡介請利用網站搜尋,連結內容簡介

讀者書評

尚無書評,


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800