English Version
館藏查詢
他校館藏
  
中國史地類  >  中國地理  >  中國歷史地理  >  地名考  >  
   系統號碼360325
   書刊名中國古今地名對照編册
   主要著者馬桂棉編著
   其他著者馬桂棉
   出版項臺北市 : 天衛文化, 2009.02
   索書號669.8 8345
   ISBN978-957-490-257-6
   
    
   分享▼ 
網站搜尋           

 資料類型狀態應還日期預約人數館藏地索書號條碼號
找書圖書在架上0總館
中文圖書區 Shelf
669.8 8345 2009C281482

內容簡介請利用網站搜尋,連結內容簡介

讀者書評

尚無書評,


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800