English Version
館藏查詢
他校館藏
  
中國史地類  >  中國地理  >  中國地理總志  >  
   系統號碼462477
   書刊名馬可波羅眼中的中國
   主要著者黨寶海
   出版項香港 : 中和, 2011
   索書號660.7 8422
   ISBN9789881511508
   叢書名文史中國.中華意象
   
    
   分享▼ 
網站搜尋           

 資料類型狀態應還日期預約人數館藏地索書號條碼號
找書圖書在架上0總館
中文圖書區 Shelf
660.7 8422 2011C332789

內容簡介請利用網站搜尋,連結內容簡介

讀者書評

尚無書評,


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800