English Version
館藏查詢
他校館藏
  
中國史地類  >  中國地理  >  中國歷史地理  >  地名考  >  
   系統號碼508983
   書刊名全国市县地名沿革表
   主要著者田新民
   出版項石家莊 : 河北人民, 2012
   索書號669.802 8545
   ISBN9787202059135
   標題地名考
工具書
中國
   
    
   分享▼ 
網站搜尋           

 資料類型狀態應還日期預約人數館藏地索書號條碼號
圖書不可外借0總館
參考書區
669.802 8545 2012C317748

內容簡介請利用網站搜尋,連結內容簡介

讀者書評

尚無書評,


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800