English Version
館藏查詢
他校館藏
  
中國史地類  >  中國地理  >  中國地理總志  >  
   系統號碼515220
   書刊名中國國家地理 : 華北.華東
   主要著者中國國家地理編輯委員會
   其他著者凌網科技股份有限公司
   出版項臺北市 : 大旗出版 : 大都會文化發行, 2008[民97]
   索書號660
   ISBN978-957-8219-78-6
   標題中國地理
   電子資源http://taebc.ebook.hyread.com.tw/bookDetail.jsp?id=2031
HyRead ebook電子書
   叢書名世界風華館; 4
世界風華館4
   
    
   分享▼ 
網站搜尋           

無紙本館藏記錄

內容簡介請利用網站搜尋,連結內容簡介

讀者書評

尚無書評,


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800