English Version
館藏查詢
他校館藏
  
中國史地類  >  中國地理  >  中國歷史地理  >  
   系統號碼705369
   書刊名中國歷史地圖
   主要著者洋洋兔編著
   出版項新北市 : 螢火蟲, 民105.04
   索書號669 8445
   ISBN978-986-452-035-0
   標題中國史
歷史地圖
   
    
   分享▼ 
網站搜尋           

 資料類型狀態應還日期預約人數館藏地索書號條碼號
找書圖書在架上0總館
大本書區 Shelf
669 8445 2016C402143

內容簡介請利用網站搜尋,連結內容簡介

讀者書評

尚無書評,


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800