English Version
館藏查詢
他校館藏
  
世界史地類  >  歐洲史地  >  俄羅斯  >  
   系統號碼806402
   書刊名走進陌生的國度 : 俄羅斯
   主要著者楊立明
   出版項香港 : 三聯書店, 2020.07
   索書號748 8635
   ISBN9789620446566
   標題俄羅斯
   
    
   分享▼ 
網站搜尋           

 資料類型狀態應還日期預約人數館藏地索書號條碼號
找書圖書在架上0總館
中文圖書區 Shelf
748 8635 2020C417422

內容簡介請利用網站搜尋,連結內容簡介

讀者書評

尚無書評,


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800