English Version
館藏查詢
他校館藏
  
世界史地類  >  傳記  >  亞洲傳記  >  台灣傳記  >  
   系統號碼832157
   書刊名韓戰留下的台胞印記
   主要著者閻崑
   出版項臺北市 : 戚嘉林出版 ; 新北市 : 聯合發行股份有限公司經銷, 2021.01
   索書號783.32 846
   ISBN978-957-43-8462-4
   標題臺灣傳記
口述歷史
韓戰
   叢書名祖國叢書
   
    
   分享▼ 
網站搜尋           

 資料類型狀態應還日期預約人數館藏地索書號條碼號
找書圖書在架上0總館
中文圖書區 Shelf
783.32 846 2021C378022

內容簡介請利用網站搜尋,連結內容簡介

讀者書評

尚無書評,


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800