English Version
館藏查詢
他校館藏
  
中國史地類  >  中國外交史  >  中國與亞洲  >  中韓外交史  >  
   系統號碼725548
   書刊名最后的”天朝” : 毛泽东、金日成与中朝关系. 增订版
   主要著者沈志華
   出版項香港 : 香港中文大學, 2018
   索書號643.2 8436
   ISBN9789882370753
   標題外交史
中韓關係
中國
韓國
   
    
   分享▼ 
網站搜尋           

 資料類型狀態應還日期預約人數館藏地索書號條碼號
找書圖書在架上0總館
中文圖書區 Shelf
643.2 8436 2018C408167

內容簡介請利用網站搜尋,連結內容簡介

讀者書評

尚無書評,


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800