English Version
館藏查詢
他校館藏
  
中國史地類  >  中國外交史  >  中國與亞洲  >  中韓外交史  >  
   系統號碼738628
   書刊名從「尊明」到「奉清」 : 朝鮮王朝對清意識之嬗變(1627-1910)
   主要著者孫衛國
   出版項臺北市 : 臺大出版中心出版 : 臺大發行, 2018.09
   索書號643.2 8375
   ISBN978-986-350-308-8
   標題中韓關係
外交史
   叢書名臺大哈佛燕京學術叢書; 5
   
    
   分享▼ 
網站搜尋           

 資料類型狀態應還日期預約人數館藏地索書號條碼號
找書圖書在架上0總館
中文圖書區 Shelf
643.2 8375 2018C409095

內容簡介請利用網站搜尋,連結內容簡介

讀者書評

尚無書評,


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800