English Version
館藏查詢
他校館藏
  
世界史地類  >  美洲史地  >  美國  >  美國斷代史  >  
   系統號碼761999
   書刊名花月殺手 : 美國連續謀殺案與FBI的崛起
   主要著者格雷恩(Grann, David)著
   其他著者黃亦安
   出版項臺北市 : 時報文化, 2019[民108]
   索書號752.26 8444
   ISBN978-957-13-7762-9
   標題美國史
刑事案件
報導文學
   叢書名Into; 65
   
    
   分享▼ 
網站搜尋           

 資料類型狀態應還日期預約人數館藏地索書號條碼號
找書圖書在架上0總館
中文圖書區 Shelf
752.26 8444 2019C411421

內容簡介請利用網站搜尋,連結內容簡介

讀者書評

尚無書評,


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800