English Version
館藏查詢
他校館藏
  
中國史地類  >  中國斷代史  >  宋及遼金元  >    >  
   系統號碼790360
   書刊名大汗之怒 : 蒙古鐵騎與日本武士的海上交鋒,忽必烈東征的未竟之路
   主要著者周思成
   出版項臺北市 : 麥田出版 : 家庭傳媒城邦分公司發行, 2020.05
   索書號625.73 8643
   ISBN978-986-344-759-7
   標題元世祖
元史
   叢書名歷史選書; 77
   
    
   分享▼ 
網站搜尋           

 資料類型狀態應還日期預約人數館藏地索書號條碼號
找書圖書在架上0總館
中文圖書區 Shelf
625.73 8643 2020C415944

內容簡介請利用網站搜尋,連結內容簡介

讀者書評

尚無書評,


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800