English Version
館藏查詢
他校館藏
  
世界史地類  >  歐洲史地  >  歐洲史地總論  >  歐洲遊記  >  
   系統號碼790404
   書刊名我們,去歐洲吧? : 一名交換學生,於半年內入境26座歐洲城市、島嶼的相遇與喃喃自語。
   主要著者陳亭伃
   出版項臺中市 : 陳亭伃, 2020.01
   索書號740.9 8747
   ISBN978-957-43-7411-3
   標題遊記
歐洲
   
    
   分享▼ 
網站搜尋           

 資料類型狀態應還日期預約人數館藏地索書號條碼號
找書圖書在架上0總館
中文圖書區 Shelf
740.9 8747 2020C415976

內容簡介請利用網站搜尋,連結內容簡介

讀者書評

尚無書評,


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800