English Version
館藏查詢
他校館藏
  
世界史地類  >  歐洲史地  >  伊比利半島及諸小國  >  西班牙  >  
   系統號碼790466
   書刊名熱血西班牙 : 伊斯蘭、猶太人和基督教的衝突與和解
   主要著者池上俊一
   其他著者李喬智
   出版項新北市 : 世潮, 2020.04
   索書號746.11 8459
   ISBN978-986-259-066-9
   標題西班牙史
   叢書名閱讀世界; 31
   
    
   分享▼ 
網站搜尋           

 資料類型狀態應還日期預約人數館藏地索書號條碼號
找書圖書在架上0總館
中文圖書區 Shelf
746.11 8459 2020C415923

內容簡介請利用網站搜尋,連結內容簡介

讀者書評

尚無書評,


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800