English Version
館藏查詢
他校館藏
  
世界史地類  >  歐洲史地  >  德國  >  
   系統號碼796651
   書刊名爭論中的德國 : 如何在歧異中共存, 理性明辨走向成熟民主=Deutschland streitet
   主要著者蔡慶樺
   出版項臺北市 : 天下雜誌, 2020[民109]
   索書號743.07 8465
   ISBN978-986-398-508-2
   標題區域研究
文集
德國
   叢書名新視野; 038
   
    
   分享▼ 
網站搜尋           

 資料類型狀態應還日期預約人數館藏地索書號條碼號
找書圖書在架上0總館
中文圖書區 Shelf
743.07 8465 2020C416605

內容簡介請利用網站搜尋,連結內容簡介

讀者書評

尚無書評,


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800