English Version
館藏查詢
他校館藏
  
藝術類  >  遊藝及休閒活動  >  公共娛樂  >  遊樂場  >  
   系統號碼806133
   書刊名臺灣地區的遊樂園. 增訂版
   主要著者何中華
   其他著者黃燕釗
   出版項臺北市 : 詹氏, 民87
   索書號991.433 8766
   ISBN957-705-155-3
   標題遊樂場-臺灣
   
    
   分享▼ 
網站搜尋           

 資料類型狀態應還日期預約人數館藏地索書號條碼號
找書圖書在架上0總館
中文圖書區 Shelf
991.433 8766 1998C417305

內容簡介請利用網站搜尋,連結內容簡介

讀者書評

尚無書評,


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800