English Version
館藏查詢
他校館藏
  
世界史地類  >  世界史地  >  世界史地  >  
   系統號碼411040
   書刊名歐洲聯盟 : 重鑄輝煌的渴望. 西元1945̃1993年
   主要著者黃台香總主編
   其他著者黃台香總主編
   出版項[臺中市] : 莎士比亞文化事業出版 : 暢談國際文化總代理, 民98[2009]
   索書號710.8 8455
   標題世界史-叢書
   叢書名再現世界歷史; 95;World History; 95
   
    
   分享▼ 
網站搜尋           

 資料類型狀態應還日期預約人數館藏地索書號條碼號
找書圖書在架上0總館
中文圖書區 Shelf
710.8 8455 2009 v.95C303873

內容簡介請利用網站搜尋,連結內容簡介

讀者書評

1.匿稱:ya
這本書很好看喔  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800